Detta är ifrån Nyköping Då körde jag 8,40 med en sluthastighet på 263,16km/h.

Tyvärr rödlyktade jag i finalen men blev 2:a