Detta är en panella 358 som jag har köpt direkt från USA genom Patterson, förra ägaren av 
motorn heter Bryan Morrison, Kalifornien.